MSU v Ohio State

MSU @ Kentucky

Michigan State University vs Purdue University

University of Kentucky vs Michigan State University

University of Louisville vs Michigan State University

Michigan State University vs Indiana University

Michigan State University vs Purdue University

Michigan State University @ University of Kentucky