MSU v Ohio State

vs

MSU @ Kentucky

vs

Michigan State University vs Purdue University

vs

University of Kentucky vs Michigan State University

vs

University of Louisville vs Michigan State University

vs

Michigan State University vs Indiana University

vs

Michigan State University vs Purdue University

vs

Michigan State University @ University of Kentucky

vs